HomeContactOver Faceworks

Aktie en reactie

De theorie achter Accént is tweeledig met praktische gevolgen. Enerzijds werkt het programma op basis van de mogelijkheden en voordelen die e-mail met zich meebrengt als alternatief voor de traditionele brievenbus. Anderzijds kan een mailing evengoed rechtstreeks via een website gepubliceerd worden. Hieronder staat de werking van Accént beschreven volgens die twee principes:

  1. Op elk gewenst moment kunt u via Accént een vragenlijst, nieuwsbrief of uitnodiging opstellen en die in de eigen huisstijl per e-mail naar een door u geselecteerde doelgroep sturen. Respons wordt real time verwerkt, waarbij per vraag verschillende selecties mogelijk zijn zoals: hoe verhouden de antwoorden van trouwe klanten en nieuwe klanten zich? Of: antwoorden mannen structureel anders dan vrouwen op een bepaalde vraag? Van de binnengekomen reacties kunt u zich op ieder moment een beeld vormen.


  2. Voor organisaties die geen gebruik willen maken van hun bestand e-mail adressen of die helemaal niet beschikken over e-mail bestanden is er een alternatief: de vragenlijst, nieuwsbrief of uitnodiging wordt automatisch op uw website geplaatst en uw relatie reageert via het internet! Deze variant is tevens een uitkomst voor de organisatie die de (potentiële) klant liever via zijn website informeert.