HomeContactOver Faceworks

Anticiperen op respons

Het goed en overzichtelijk verwerken van respons op een enquête of onderzoek kost vaak veel tijd en dus veel geld. Voordat u een helder overzicht heeft van de totale respons en hier onderbouwde conclusies uit kunt trekken, bent u soms al weken verder. Het is juist de bedoeling zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op een aangegeven behoefte of wens van de doelgroep. Met Accént wordt, nadat een enquête of onderzoek is gepubliceerd de respons direct vertaald in duidelijke grafische statistieken. Als een grote groep respondenten aangeeft ontevreden te zijn over de huidige dienstverlening of juist heel geïnteresseerd in dat nieuwe product, dan verleent Accént u de mogelijkheid hier snel en gericht op te anticiperen. En of u nu een vervolg mailing loslaat op die groep ontevreden respondenten of juist persoonlijk contact gaat zoeken met die geïnteresseerde (potentiële) klanten, Accént stelt u ten alle tijde snel in staat actie te ondernemen op basis van 100% betrouwbare responsinformatie.