HomeContactOver Faceworks

Kostenbesparing

Het spreekt voor zich dat geautomatiseerde oplossingen in bijna alle gevallen kostenbesparing opleveren. Deze algemene regel is des te meer van toepassing op Accént. Hieronder staan twee praktijkvoorbeelden die aantonen dat een mailing via Accént in vergelijking met een traditionele papieren mailing vele malen voordeliger is.

Traditionele mailing van 1000 A4 folders in fullcolour en eenzijdig bedrukt:

Voorbeeld berekening 1:
Optie: Prijs:
Vormgeving en opmaak: ± € 400,-
Drukwerk folder à 1000 stuks: ± € 400,-
Enveloppen à 1000 stuks: ± € 50,-
Begeleidende brief à 1000 stuks: ± € 50,-
Begeleidende brieven printen: ± € 10,-
Portokosten: ± € 380,-
Handling (manuren): ± € 250,-
Totaal: ± € 1.500,-
Prijs van bovengenoemde punten met Accént: € 300,-

Traditionele mailing van 1000 enquêtes in één kleur en dubbelzijdig geprint op eigen briefpapier. We gaan er van uit dat u dit geheel zelfstandig opstelt en uitzet:

Voorbeeld berekening 1:
Optie: Prijs:
Opstellen van vragenlijst: ± € 200,-
Printwerk enquête à 1000 stuks: ± € 20,-
Enveloppen à 1000 stuks: ± € 50,-
Begeleidende brief à 1000 stuks: ± € 50,-
Begeleidende brieven printen: ± € 10,-
Portokosten op basis van 20% respons: ± € 450,-
Handling en responsverwerking (manuren): ± € 1.000,-
Totaal: ± € 1.800,-
Prijs van bovengenoemde punten met Accént: € 300,-
Aan de hand van bovenstaande berekening kunt u dus ruim € 1.000,- per mailing besparen. Natuurlijk is dit een eenvoudige berekening, gebaseerd op gemiddelden. De getoonde berekeningen gaan uit van een minimaal gebruik van Accént. Echter, hoe meer u gebruik maakt van Accént en aan hoe meer mensen u een mailing stuurt, hoe voordeliger deze in verhouding worden.