HomeContactOver Faceworks

Gebruikersvoordelen

Accént voldoet aan alle eisen van het modern management. Snel, gebruiksvriendelijk en waarvandaan dan ook en altijd klaar om tot actie over te gaan. Tel daar bij op wat u bespaart aan tijd, een overbodige hoeveelheid drukwerk, porto en verwerkingskosten op een mailing per post en de optelsom geeft een positieve uitkomst. De gebruikersvoordelen van Accént gelden voor twee partijen, namelijk de verzender (de gebruiker van het programma Accént) en ontvanger (de ontvanger van een mailing die verzonden is via Accént). Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste gebruikersvoordelen voor zowel de verzender als ontvanger:
  • een communicatie toepassing kan geheel zelfstandig aangemaakt en gepubliceerd worden;
  • geen druk en/of printwerk, porto, verwerkingskosten en minimale manuren;
  • responsmetingen tot in detail mogelijk;
  • real-time verwerking van de respons op vragenlijsten in grafieken en duidelijke overzichten. De resultaten kunnen tussentijds worden ingezien;
  • respondent bepaalt zelf of hij/zij deelneemt aan de enquête of het onderzoek en wanneer hij/zij eventueel antwoord terugstuurt;
  • ook gebruikers met een beperkte computerkennis kunnen feitelijk direct werken met Accént;
  • Geen druk en/of printwerk, porto, verwerkingskosten en minimale manuren;
  • meer controle op de invulling van een vragenlijst ten opzichte van een invulling per post (op papier wordt nog wel eens verkeerd ingevuld en/of zijn open vragen slecht leesbaar);
  • eenvoudig importeren van adressenbestanden;
  • eenvoudig exporteren van responsdata en adressenbestanden;