HomeContactOver Faceworks

DM tradities verouderd?

Natuurlijk zijn de Direct Marketing tradities op basis van papier en boekdrukkunst nu niet opeens verouderd of zinloos geworden met de komst van een programma als Accént. Onderzoek wijst bovendien uit dat, ondanks de komst van het internet en de e-mail, de jaarlijkse papierproductie wereldwijd nog steeds toeneemt. Het belang van een papieren marketing uiting mag nog steeds niet onderschat worden. Maar vaak wordt tegen hoge productie- en verspreidingskosten overbodig veel aan de niet geïnteresseerde ontvangers toegezonden. Dit lijkt een geaccepteerd feit te zijn en organisaties houden hier zelfs rekening mee in hun begroting. Vreemd! Uitgangspunt van een onderzoek of marketingmailing moet toch zijn dat het wat oplevert! Het resultaat wordt momenteel ingeschat aan de hand van eerdere ervaringen op basis van een gelijkwaardige marketingmailing. Feit is altijd dat er veel kuit geschoten moet worden voor een minimaal resultaat. Bovendien hangt het er maar net vanaf wat het doel is van een marketingmailing en aan welk adressenbestand deze wordt toegezonden.

Accént kan goed inspelen op deze tradities. Sterker nog, er zijn vele voordelen te noemen die u genoeg reden geven om al die postzegels in de kast te laten liggen. Het doel van het programma is ook niet om complete catalogussen of folders via Accént te verspreiden. We weten dat mensen soms ook liever iets in hun handen hebben om door te bladeren. Het grootste voordeel is wel dat u via Accént een doelgroep via de e-mail attent kan maken op een nieuw product en/of dienst. Deze elektronische mailing is evengoed in de huisstijl van uw organisatie, dus de attentiewaarde is gelijk aan een gedrukt exemplaar en het bespaart u bovendien de duplicatie en portokosten. Het is denkbaar dat u in deze e-mailing niet alles kwijt wil over uw nieuwe product of dienstverlening. Ook willen ontvangers wellicht nog iets tastbaars, zoals een folder met extra informatie. Ontvangers van de e-mailing kunnen om deze extra informatie vragen waarna u deze folder alsnog per post toestuurt. De folder komt in dat geval aan bij een geïnteresseerde en het grootste percentage belandt dan niet meer in de prullenbak.

De papieren marketing tradities zijn overigens wel totaal overbodig geworden als het gaat om enquêtes en onderzoeken. Onderzoek bevestigt dat mensen bij voorkeur uitgenodigd willen worden voor een enquête of tevredenheidsonderzoek via de e-mail of een website. Daarnaast geeft de respons in de meeste gevallen een eerlijker beeld van de werkelijkheid dan wanneer deze via een papieren exemplaar zijn gegeven. Mensen blijken veel kritischer wanneer ze een digitale vragenlijst beantwoorden. Papieren enquêtes of onderzoeken moeten gedrukt en gepost worden en bovendien port betaald retour komen. En wat te denken van de arbeid die vervolgens nog nodig is om de resultaten te collecteren. Het antwoord op open vragen zal in sommige gevallen niet of nauwelijks te lezen zijn en de aangekruiste vakjes op een meerkeuzevraag zullen ook niet altijd vlekkeloos ingevuld zijn. De controle op verplichte vragen kan niet gegarandeerd worden enz…enz. Met Accént kunt u een enquête of onderzoek geheel zelfstandig opstellen en in de eigen huisstijl publiceren aan een (doel)groep respondenten. De vragenlijst komt rechtstreeks bij de respondent binnen in de e-mail. De ontvanger van de enquête of het onderzoek kan de vragen ook daadwerkelijk rechtstreeks vanuit de e-mail beantwoorden en terugsturen. De drempel voor een potentiële respondent om daadwerkelijk de tijd te nemen om de vragen te beantwoorden en terug te sturen ligt vele malen lager. En omdat alle vragen digitaal worden ingevuld is altijd leesbaar en duidelijk om welk antwoord het gaat. Ook verplicht in te vullen vragen worden, voordat ze teruggezonden kunnen worden, gecontroleerd. Maar de grootste kracht van het programma is dat de resultaten uit de bewuste enquête of het onderzoek rechtstreeks verwerkt worden in een grafisch overzicht.