HomeContactOver Faceworks

Toepassingen

Voor elke onderneming, instelling of stichting is het van groot belang een goed en duidelijk beeld te hebben van haar klantenkring, personeelsleden en andere relaties: feedback in de vorm van ideeën, meningen, behoeften, waar vervolgens op ingespeeld kan worden. Alle respons moet vervolgens geïnventariseerd worden. En juist dan laat Accént zijn kracht en bedieningsgemak zien. Zonder een technisch brein te zijn, destilleert u snel en overzichtelijk de reacties. Met als resultaat een actueel en betrouwbaar beeld van wat er leeft binnen het personeelsbestand, de klantenkring of bij andere relaties.

Indien een tevredenheidsonderzoek uitgezet is via Accént, waarop reacties gecollecteerd zijn, ziet u direct het totaalresultaat in grafieken weergegeven. Op alle ontevreden respondenten kunt u vervolgens persoonlijk actie ondernemen of hen een vervolgonderzoek toesturen. Accént biedt u tevens de mogelijkheid een compleet klanten- en/of personeelsbestand in verschillende groepen te verdelen, bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Groepen zelf kunnen weer worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Het grote voordeel is dat u gericht en eenvoudig bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief of uitnodiging aan de groep(en) kan publiceren die hier specifiek om gevraagd hebben.

Voor wat betreft uitnodigingen kunt u deels of zelfs volledig de papieren methode laten voor wat hij is. Met Accént kunt u deze namelijk direct per e-mail toesturen aan de genodigden. De uitnodiging kan vervolgens direct ingevuld en bevestigd worden met de gebruikelijke gegevens zoals; Ja, ik kom met x aantal personen, naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer enz… Als u niet over de benodigde e-mail adressen beschikt kunt u deze uitnodiging via Accént op een website plaatsen. In dit geval zijn de vertrouwde tradities een aanvulling op Accént omdat u per brief de genodigde laat weten dat hij/zij zich via uw website in kan schrijven op de bewuste uitnodiging. Of u de uitnodiging nu rechtstreeks via de e-mail toestuurt aan de genodigde of naar een website verwijst, het gemak is groot en de administratieve afhandeling minimaal. Sterker nog, u bespaart uzelf hiermee een hoop tijd aan collecteren en ontcijferen van de handgeschreven bevestigingen.