HomeContactOver Faceworks

Accént in een notendop

Het programma Accént stelt u in staat, zonder kennis van enige programmeertaal, geheel zelfstandig enquêtes, onderzoeken, nieuwsbrieven, uitnodigingen, prijslijsten enz…op te stellen en digitaal uit te zetten. Het opzetten van bijvoorbeeld een enquête of tevredenheidsonderzoek is met Accént net zo eenvoudig als het opstellen van een brief in Microsoft Word!

Accént is ontwikkeld door Faceworks B.V. Onze organisatie houdt zich al meer dan 5 jaar bezig met de ontwikkelingen op het gebied van internet, marketing en automatiseringstechnieken. Naast techniek hebben we grafische vormgeving en uitstraling altijd sluitend weten te combineren in alle marketing uitingen. Onze visie hierop is dan ook dat de inhoud alleen krachtig kan zijn wanneer deze gedragen wordt door de juiste vorm. De markt is continu aan het verschuiven en zo ontdekten we de behoefte, op basis van de steeds vaker terugkomende vraag, om digitale nieuwsbrieven te laten ontwikkelen en uit te zetten via de e-mail.
Ook verzorgden we steeds meer de opzet van enquêtes waartoe we via de e-mail de doelgroep van de klant uitnodigden. De bijkomende kosten voor dergelijke diensten waren al aanzienlijk minder in vergelijking met een papieren methode. We voorzagen echter al gauw de noodzaak om deze ontwikkelingen zoveel mogelijk te automatiseren. Het kon namelijk ook niet anders of de zwakke kanten van de traditionele duplicatie en verspreiding van een papieren mailing zou ons vroeg of laat aan het denken zetten. Met de huidige mogelijkheden op het gebied van internet, e-mail en automatiseringstechnologie kan (in de meeste gevallen) tegen veel lagere kosten eenzelfde doelgroep digitaal bereikt worden. Vanwege alle kostenbesparingen zou het daarnaast wel eens interessant kunnen zijn een grotere doelgroep aan te spreken! Bovendien biedt Accént u de mogelijkheid, per ontvanger, inzicht te krijgen in de aankomst van de bewuste digitale mailing daar waar een zodanige controle bij een traditionele papieren mailing uiteraard ontbreekt.